تماس با ما

شماره تماس:

09362588295

ایمیل:

javadkhalilijk125@gmail.com

آدرس:

دانشگاه صنعتی شریف هسته های فناوری

فرم تماس